Okolica
 • Kryminałki
 • LGD
 • Sport
 • Stowarzyszenie Warka
 • Ochrona Zdrowia

Ogłoszenia drobne

Wynajem lokalu - Białobrzegi

Wynajem lokalu - Białobrzegi

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA BIAŁOBRZEGI, KRAKOWSKA 4A 260 M2 Bardzo dobra lokalizacja.... Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

2016-12-15 10:51:13 - 741 Odsłon

Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia ze Starej Wsi Władysław Piątkowski Wójt Gminy Belsk Duży wziął udział w Pierwszym Spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie, które odbyło się 9 grudnia 2016 roku w sali świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.  W spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których byli min. Renata Ostatek Sekretarz Urzędu Gminy, Skarbnik Joanna Ciamarczan oraz Andrzej Kuligowski Sołtys Starej Wsi. Było ono okazją do wspólnego połamania się opłatkiem. Życzenia złożyła gościom Prezes Stowarzyszenia Iwona Klaus, a także w imieniu…

Czytaj więcej...

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

2016-12-15 10:28:45 - 804 Odsłon

Wielki sukces Mateusza Błońskiego - ucznia kl. II a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Bardzo nas cieszy, kiedy uczniowie osiągają wysokie wyniki w  konkursach, zawodach sportowych, przeglądach czy w innych formach rywalizacji. Świadczy to o dobrej pracy wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Sukces każdego ucznia jest sukcesem prowadzącego go nauczyciela i całej szkoły. Nasi uczniowie dostarczają nam wielu powodów do dumy! Mateusz Błoński – uczeń klasy II a został laureatem XIV edycji konkursu ekologicznego "Czystym powietrzem…

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne'15 - Pniewy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego Alleluja

życzą

 

Wójt Gminy Pniewy                           Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Nasiłowski                                            Kinga Dominiak

 

 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Wybory sołeckie w gm. Pniewy zakończone

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pniewy zakończone

Od 21 stycznia do 23 lutego bieżącego roku na terenie Gminy Pniewy odbywały się zebrania wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysów i członków rad sołeckich.

Podczas spotka podsumowywano i oceniano prace ustępujących sołtysów. Na zebraniach poruszano przede wszystkim problemy związane z oświetleniem ulicznym, poprawą stanu dróg, modernizacją gruntów i budynków oraz wiele innych spraw dotyczących poszczególnych miejscowości.

Zmian sołtysów dokonano w 10 sołectwach, w pozostałych zostali dotychczasowi włodarze.

Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski chciałby bardzo podziękować ustępującym sołtysom, za bardzo dobrą współpracę.

 

l.p.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

1.

Marek Brzeziński

Aleksandrów

2.

Anna Szymańska

Budki Petrykowskie

3.

Krzysztof Kępień

Ciechlin

4.

Grzegorz Łukasiak

Cychry

5.

Barbara Kowalska

Daszew

6.

Teresa Szymańska

Dąbrówka

7.

Grażyna Krasowska

Ginetówka

8.

Tomasz Góralewicz

Jeziórka

9.

Iwona Chwalibóg

Jeziora, Tomaszówka

10.

Szymon Kowalski

Józefów

11.

Sylwester Szczatko

Jurki

12.

Michał Polewski

Jeziora-Nowina

13.

Aleksander Piotrkowicz

Karolew

14.

Aneta Horst

Kocerany

15.

Wojciech Ernest

Konie

16.

Ilona Dymek-Ernest

Kornelówka

17.

Agnieszka Kotańska

Kruszew

18.

Elżbieta Grotek

Kruszewek

19.

Sławomir Górniak

Kolonia Jurki

20.

Kinga Dominiak

Michrów

21.

Piotr Roszczyk

Michrówek

22.

Krzysztof Kęska

Michrów-Stefów

23.

Sylwester Gałązka

Natalin, Huta Jeżewska

24.

Krzysztof Ziomek

Nowina-Przęsławice

25.

Izabela Starosta

Osieczek

26.

Ireneusz Chyła

Pniewy

27.

Anna Kępkowska

Przęsławice

28.

Urszula Lesiak

Przykory

29.

Alina Neska

Rosołów

30.

Gabriela Jakubowska

Teodorówka

31.

Teresa Wojtczak

Wiatrowiec

32.

Tadeusz Skarzyński

Wilczoruda

33.

Dariusz Malinowski

Witalówka

34.

Elżbieta Kaleta

Wola Grabska

35.

Mariusz Byliniak

Wola Pniewska

36.

Stanisław Toporowski

Wilczoruda-Parcela

37.

Tadeusz Feliksiak

Wólka Załęska

38.

Jarosław Piotrkiewicz

Załęże Duże

 

 

Jeździmy patrząc na drogę a nie w górę

Jeździmy patrząc w drogę, a nie w górę

Tak było – kilkanaście minut wiatru i każdy przejeżdżający z miejscowości Konie do Wilczorudy (3 km) zwalniał do 30 km/h z obawy przed stojącymi przy drodze topolami. Dziś Wójt Gminy Pniewy może spać spokojnie, a to dzięki Dyrektorowi Dróg Powiatowych. Pan Adrian Jachowski podpisał umowę z firmą Stach Bruk z Łaska, zajmującą się usuwaniem przydrożnych krzewów i drzew „trudnych”, która w zamian za uzyskane podczas pracy drewno i zrębki zgodziła się oczyścić pobocza dróg łączących Wilczorudę z drogą krajową nr 50 oraz pozostałe drogi powiatowe w gminie Pniewy. Firma ta usunęła większość starych, zagrażających kierowcom i pieszym drzew na przełomie stycznia i lutego b. r. Większość tych drzew stanowiły ponad czterdziestoletnie topole, które praktycznie przy każdej wichurze blokowały ruch łamiąc się i upadając na drogę.

Dzisiaj w. w. drogi diametralnie się różnią – znaczną poprawę odczuli zarówno kierowcy, jak i korzystający z nich piesi. Znakomita widoczność oraz brak starych, spróchniałych drzew rosnących w pobliżu jezdni umożliwiają swobodny przejazd wszystkim uczestnikom ruchu. Za to działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej okolicy chcielibyśmy wyrazić podziękowanie Panu Wójtowi Wiesławowi Nasiłowskiemu, Pani Bożenie Kok oraz Panu Adrianowi Jachowskiemu, który osobiście nadzorował prace przy naszych drogach. Wyrażamy nadzieję, że również pozostali decydenci w naszym powiecie pójdą w ślady Dyrektora Dróg Powiatowych. Nasza mała ojczyzna potrzebuje więcej takich ludzi – młodych, operatywnych i działających społecznie, aby problemy mieszkańców były rozwiązywane równie szybko i sprawnie jak w tym przypadku.

Sołtys Wsi Wilczoruda oraz Mieszkańcy

 

Zagospodarowanie przestrzenne gm. Pniewy

BGK.6720.02a.2015

Pniewy, dnia 10 lutego 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pniewy uchwały Nr II/14/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 3 marca 2015 r. Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 262) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Pniewy, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Pniewy

 

Wiesław Nasiłowski

Walne zebranie ZSRP oddział Pniewy

Walne zebranie Związku Sadowników RP oddział Pniewy

02 marca 2015 r. w OSP w Wilczorudzie odbyło się Walne Zebranie Związku Sadowników RP Oddział Pniewy, w którym licznie uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście: Krajowy Duszpasterz Sadowników - Ks. Kanonik Wojciech Kołakowski , Ks. Prałat – Zbigniew Chmielewski, Prezes Związku Sadowników RP – Mirosław Maliszewski, Wójt Gminy Pniewy – Wiesław Nasiłowski,Radny Sejmiku Mazowieckiego-Leszek Przybytniak, Policjanci z Komendy Powiatowej w Grójcu – Radosław Kaczmarek, Agnieszka Wójcik, Paweł Korczak, Andrzej Komorowski, Dariusz Lewiński oraz Policjant z Posterunku Polucji w Mszczonowie – Paweł Czarnecki, Pracownicy Biura Związku Sadowników RP – Agnieszka Dywan oraz Aleksandra Wargocka, a także Aleksandra Wielgos.

Spotkanie otworzył i powitał zebranych Prezes ZS RP o/Pniewy – Krzysztof Czarnecki. Przewodniczącym zebrania został Aleksander Grzeszczyk. Następnie wybrano członków Komisji uchwał i wniosków – Wiesława Pawlaka, Piotra Słojewskiego i Grzegorza Adamskiego. Na sekretarzy spotkania wybrano Elżbietę Pawlak i Marzenę Rosołowską.

Sprawozdanie Zarządu za ostatni rok złożył Krzysztof Czarnecki. W swoim wystąpieniu wymienił kilka inicjatyw podjętych w 2014 roku. Powiedział miedzy innymi o tym, że wprowadzone embargo przez Federację Rosyjską na polskie jabłka zmusiło do podjęcia działań mających na celu obronę interesów sadowników RP. Związek Sadowników postanowił ukazać złą sytuację w sadownictwie, poprzez demonstracje i zgromadzenia zarówno w Brukseli jak i na terenie całego kraju – pikieta 14 października w Mszczonowie, demonstracje 11 września i 04 listopada w Warszawie. Powiedział również o organizacji pielgrzymki sadowników na Jasną Górę, która odbyła się w czerwcu. Przy tym podziękował za zaangażowanie Ks. Kanonika Wojciecha Kołakowskiego oraz Krystyny Grzeszczyk. Mówił także o uroczystych obchodach XV-lecia ZSRP, które odbyły się 12 czerwca 2014 r. w Mszczonowie. W tym miejscu podziękował Burmistrzowi Mszczonowa – Józefowi Kurkowi – za pomoc w negocjacjach z firmą PANORAMA, Grzegorzowi Adamskiemu za dostarczenie truskawek oraz grupie producentów – MAZOVIA GARDEN z Osuchowa za wpłatę na organizację uroczystości.

Poinformował zebranych o tym, że od marca 2014 r. wspólnie z Mirosławem Maliszewskim są członkami Grupy Roboczej do spraw Cydru i Perry. Grupa została powołana z trzech organizacji: Polskiej Rady Winiarskiej, Krajowej Unii Producentów Soków i Związku Sadowników RP. Zadaniem Grupy Roboczej jest przekonanie parlamentarzystów do zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Grupa Robocza chce, aby reklamowanie cydru i perry było na tej samej zasadzie co piwo. W tym celu Grupa Robocza odbyła kilkanaście spotkań, min. w Ministerstwie Rolnictwa, w Sejmie z zespołem Parlamentarnym Posłów do spraw Wolnego Rynku. Prezes ZSRP o. Pniewy wspomniał także o tym, że w grudniu brał udział w konferencji w PAP organizowanej przez firmę WÓDKA WYBOROWA na temat wprowadzenia na rynek nowego gatunku wódki o samku jabłkowym. Poinformował także o tym, że w tym roku dobiegła końca 3-letnia kampania informacyjno-reklamowa JABŁKA KAŻDEGO DNIA prowadzona w Rosji i na Ukrainie. Ponadto 15 września Prezes brał udział w wyjeździe do Moskwy, gdzie odbywały się targi World Food Moscow. Polska zrobiła bardzo dobre wrażenie na handlowcach rosyjskich. W lutym bieżącego roku również przedstawiciele ZSRP udali się do Moskwy w celu podsumowania i zakończenia prowadzonych kampanii. W tym czasie odbywały się tam targi spożywcze, gdzie mieliśmy swoje stoisko. W sierpniu w 2014 r. w naszym gospodarstwie była telewizja Rosyjska, a w listopadzie Szkocka.

Ponadto w 2014 r. ZSRP o. Pniewy uczestniczyły w Mistrzostwach Sadowników w piłce nożnej. W zawodach brało udział 12 zespołów z całej Polski. Pniewy zajęły trzecie miejsce.

Na zakończenie podziękował wszystkim zebranym za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie.

Finanse oddziału omówiła Agnieszka Krzemińska, która występowała w imieniu Stanisława Krzemińskiego. Natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Ryszard Karbowiak. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Wszyscy obecni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Związku Sadowników RP o. Pniewy oraz Komisji rewizyjnej.

Następnie dokonano wyboru delegatów na krajowe walne zebranie sadowników. Delegowani zostali:

 1. Adam Karbowiak

 2. Andrzej Pietrzak

 3. Marcin Wieszczycki

 4. Adam Domasiewicz

 5. Wiesław Pawlak

 6. Aleksander Grzeszczyk

 7. Piotr Słojewski

 8. Grzegorz Adamski

 9. Krzysztof Czarnecki

 10. Michał Penczonek

 11. Wiesław Gaik.

Następnie zabrał głos Prezes ZSRP o. Pniewy Krzysztof Czarnecki, który przypomniał obecnym, że w tym roku mija 15-lecie utworzenia Związku Sadowników w Pniewach i z tej okazji chciałaby podziękować kilku osobom, które współpracowały i angażowały się w pomoc Związkowi. Podziękował wraz z wręczeniem dyplomu, Wójtowi Gminy Pniewy - Wisławowi Nasiłowskiemu, Burmistrzowi Mszczonowa - Józefowi Kurkowi ( w jego imieniu odebrał podziękowanie Andrzej Osiński), Ks. Kanonikowi Wojciechowi Kołakowskiemu, Prałatowi Ks. Zbigniewowi Chmielewskiemu, OSP Wilczoruda, biurze Związku Sadowników, Pierwszemu Prezesowi Związku Sadowników o. Pniewy – Aleksandrowi Grzeszczykowi, redaktorom: Tadeuszowi Sułkowi z „Życia Żyrardowa”, Piotrowi Dymeckiemu oraz Łukaszowi Nowakowskiemu z „Merkuriusza Mszczonowskiego”, Romanowi Świstakowi z „Okolicy”, za napoje PEPSI-COLA General Bottlers Sp. z o.o., Podziękował także Prezesowi Głównemu Związku Sadowników RP Mirosławowi Maliszewskiemu, któremu wręczył pendrajwa z prezentacją ze wspomnień 13 lat działalności ZSRP. Mirosław Maliszewski w swoim wystąpieniu podziękował za przygotowany film, który bardzo go zaskoczył. W swojej wypowiedzi opowiedział o polskim sadownictwie i perspektywach na najbliższe lata. Przedstawił przyszłościowe rynki zbytu polskich jabłek, przede wszystkim skupił się na Chinach. Opowiedział, jak wygląda handel na świecie, jakie kraje najwięcej kupują i jakich odmian. Na tle tych wszystkich aspektów, przedstawił jak taka sytuacja oddziałuje na sprzedaż polskich jabłek.

Na zakończenie wystąpili Agnieszka Wójcik, Radosław Kaczmarek oraz Paweł Korczak, którzy prowadzą akcję „Bezpieczny Sadownik”. Ma ona na celu przestrzec sadowników przed zagrożeniami na jakie mogą natrafić, tj. kradzieże, wypadki. Przedstawili jak przeciwdziałać nieszczęściom. Zachęcili do współpracy z policją, która jest po to, aby przede wszystkim pomagać.

Komisja uchwał i wniosków zgłosiła wniosek podwyższenia składki członkowskiej ze względu na konieczność wynajęcia nowego biura siedziby ZSRP.

Po wystąpieniach oraz sprawozdaniu komisji uchwał i wniosków obrady zamknął przewodniczący – Aleksander Grzeszczyk.

 

 

Sekretarz oddziału Pniewy Marzena Rosołowska

        

 

MAszt telefonii komórkowej

Długo oczekiwana inwestycja rozpoczęta - maszt telefonii komórkowej

Władze Gminy Pniewy od bardzo dawna starały się o wybudowanie masztu i zainstalowanie nadajników telefonii komórkowej. Rozmowy z wieloma inwestorami przyniosły efekt kiedy, to w kwietniu tego roku podpisano umowę na dzierżawę działki, która jest przeznaczona pod budowę wieży antenowej.8 grudnia firma odpowiedzialna za wybudowanie wieży zakończyła prace. Maszt ma wysokość 55 metrów. Inwestycja powinna zostać zakończona jeszcze w tym roku. Mamy nadzieję, że poprawi to możliwości komunikacji telefonicznej i znacznie ułatwi życie wszystkim mieszkańcom.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image