Okolica
  • Kryminałki
  • LGD
  • Sport
  • Stowarzyszenie Warka
  • Ochrona Zdrowia

Ogłoszenia drobne

Wynajem lokalu - Białobrzegi

Wynajem lokalu - Białobrzegi

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA BIAŁOBRZEGI, KRAKOWSKA 4A 260 M2 Bardzo dobra lokalizacja.... Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

2016-12-15 10:51:13 - 741 Odsłon

Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia ze Starej Wsi Władysław Piątkowski Wójt Gminy Belsk Duży wziął udział w Pierwszym Spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie, które odbyło się 9 grudnia 2016 roku w sali świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.  W spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których byli min. Renata Ostatek Sekretarz Urzędu Gminy, Skarbnik Joanna Ciamarczan oraz Andrzej Kuligowski Sołtys Starej Wsi. Było ono okazją do wspólnego połamania się opłatkiem. Życzenia złożyła gościom Prezes Stowarzyszenia Iwona Klaus, a także w imieniu…

Czytaj więcej...

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

2016-12-15 10:28:45 - 804 Odsłon

Wielki sukces Mateusza Błońskiego - ucznia kl. II a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Bardzo nas cieszy, kiedy uczniowie osiągają wysokie wyniki w  konkursach, zawodach sportowych, przeglądach czy w innych formach rywalizacji. Świadczy to o dobrej pracy wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Sukces każdego ucznia jest sukcesem prowadzącego go nauczyciela i całej szkoły. Nasi uczniowie dostarczają nam wielu powodów do dumy! Mateusz Błoński – uczeń klasy II a został laureatem XIV edycji konkursu ekologicznego "Czystym powietrzem…

Czytaj więcej...

Wysokie napięcie - gm. Pniewy

URZĄD GMINY PNIEWY

tel./fax (048) 668 64 24

05-652 PNIEWY

pow grójecki mazowieckie

 

In.7013.77.2015

Pniewy,29.09.2015 r.

 

 

Pan Henryk Majchrzak

Prezes Zarządu PSE S.A.

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna

 

Szanowny Panie Prezesie,

sprawa dotyczy pojawienia się informacji na temat wariantu planowanego przebiegu linii wysokiego napięcia 400 kV Kozienice - Ottarzew (wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej 50). Państwa plany przewidują w tym wariancie przebieg linii przez tereny Gminy Pniewy, a dokładnie przez tereny miejscowości Kolonia Jurki, Kocerany, Michrów, Michrówek, Michrów-Stefów, Załęże Duże, Kornelówka, Natalin, Huta Jeżewska.

Na podstawie tych informacji odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Michrów oraz innych przedstawicieli wsi gminy Pniewy.

Informuję, że w imieniu mieszkańców, władz samorządowych oraz swoim nie zgadzamy się na przebieg linii wysokiego napięcia w wariancie tzw. „społecznym" wzdłuż autostrady A2 oraz drogi krajowej 50, przez grunty gm. Pniewy. Należy nadmienić, że taka inwestycja powinna być realizowana za zgodą właścicieli gruntów, z poszanowaniem ich konstytucyjnych praw.

Jednocześnie oficjalnie oświadczam, że opiniuję negatywnie taki przebieg linii energetycznej 400 kV przez teren gminy Pniewy.

Należy nadmienić, iż:

- ewentualne poprowadzenie linii tą trasą spowoduje ogromną liczbę żądań o odszkodowania,

- spowoduje spadek wartości nieruchomości co jest nie bez znaczenia dla osób prywatnych jak i podmiotów, które zaangażowały się w przedsięwzięcia na tym terenie,

- wariant przebiegu linii nie jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze gminy Pniewy,

- projektowana linia w tym wariancie będzie przebiegała przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Rzeki Jeziorki" co spowoduje naruszenie dotychczasowej harmonii przyrody i krajobrazu,

- planowany w tym wariancie przebieg znacząco wydłuży linią, a co za tym idzie koszty inwestycji finansowanej przecież z kieszeni podatnika drastycznie wzrosną.

Biorąc pod uwagę oburzenie władz i społeczności lokalnej i ich oświadczenie co do zaproponowania takiego wariantu przebiegu linii energetycznej 400 kV, wnoszę o wycofanie ww. wariantu budowy linii 400 kV ze względu na bardzo ważny interes społeczny.

Z poważaniem

Wiesław Nasiłowski

Do wiadomości:

1. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

2. Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

3. Pan Stefan Kotlerski - Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

4. API Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Wójcie,

Poniżej przesyłam kompletną treść odpowiedzi, której udzieliliśmy na zapytanie wysłane na skrzynkę kontaktową inwestycji.

 

Szanowny Panie!

Dziękujemy za zainteresowanie realizacją planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew. W odniesieniu do Pana pytań zawartych w mailu do Pani Elżbiety Czarneckiej, poniżej przesyłam odpowiedzi związane poruszanymi przez Pana kwestiami.

Niestety, pomimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie podać Panu w chwili obecnej numerów działek w wymienionych przez Pana miejscowościach Gminy Pniewy, przez które przebiegać może planowana inwestycja. Wynika to z faktu, że nie dysponujemy jeszcze mapami ewidencyjnymi. Taką wiedzę będziemy mieli na wyższym stopniu zaawansowania projektu.

W sprawie przedmiotowej inwestycji z Panem Wójtem Wiesławem Nasiłowskim odbyły się dwa spotkania. Pierwsze 10.06.2015 oraz drugie 06.08.2015. Wtedy też Wójt zaprezentował stanowisko zbieżne ze stanowiskiem mieszkańców gminy Pniewy, którzy sprzeciwiają się realizacji inwestycji na terenie ich gminy. Z drugiej strony nie przekreśli całkowicie propozycji poprowadzenia jej przez Państwa Gminę - docenił wymierną korzyść finansową, jaka płynie dla niej z tytułu tego typu przedsięwzięć. Ostatecznie jednak dostosuje się do woli mieszkańców. Odnosząc się do Pana pytań o terenowe ustalenia, możemy powiedzieć, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, że takowe jeszcze się nie odbywały. Trudno odnosić nam się do końcowych konkluzji z rozmów z Wójtem Nasiłowskim, ponieważ na tym etapie inwestycji nie możemy mówić o jakichkolwiek końcowych, ostatecznych konkluzjach z rozmów z wszystkim Wójtami. Te będą zależały od finalnie wybranego procedowanego wariantu. Wtedy też rozpoczną się konsultacje społeczne przewidziane dla mieszkańców gmin, przez które faktycznie będzie przebiegała przedmiotowa linia.

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że w sprawie wyboru ostatecznie procedowanego wariantu powstało i swoje prace rozpoczęło, działające pod auspicjami Sejmiku Wojewódzkiego, Forum Dialogu. Forum Dialogu skupia wszystkie podmioty bezpośrednio zainteresowane realizacją inwestycji - samorządy lokalne, stowarzyszenia, mieszkańców, Inwestora oraz Wykonawcę. Celem Forum jest wypracowanie wariantu, który będzie możliwie najmniej kolizyjny dla strony społecznej, a jednocześnie Inwestorowi pozwoli zrealizować cel jakim. jest budowa przedmiotowej inwestycji. Swoisty mecenat Radnych Komisji Sejmiku Wojewódzkiego -Panów Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Stefana Kotlewskiego ma zapewnić transparentność ustaleń. Wszystkie informacje związane z pracami Forum (w tym mapy z aktualnymi wariantami przebiegów linii) może Pan znaleźć na stronie Sejmiku Wojewódzkiego poświęconej inwestycji. Link przesyłam poniżej:

http://www.forumdialogu.mazovia.pl/?a=forum

Przez wzgląd na opisane powyżej powody, sam Pan rozumie, że nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi również na pytanie, o poprowadzenie inwestycji przez Państwa Gminę, l chociaż aktualnie znane społeczne warianty inwestycji przebiegają przez północno-wschodnią część Gminy Pniewy, to może się okazać, że w toku prac Forum powstanie kolejny wariant, który całkowicie wyklucza Pniewy z tej inwestycji.

W razie kolejnych pytań pozostaję do Pana dyspozycji.

Z poważaniem,

Jarosław Kowalski

 

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej/Rzecznik prasowy


XIII Biegi Przełajowe w Jeziorze

XIII Biegi Przełajowe im. Tadeusza Małeckiego w Jeziorze

 

15  września  2015 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. o Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze odbyły się XIII  Biegi Przełajowe im. Tadeusza Małeckiego.  Prawie 450 sportowców z 21 szkół podstawowych i gimnazjów z  terenu powiatu grójeckiego i powiatów ościennych,  rywalizowało w sześciu kategoriach wiekowych.  Piękna pogoda,  miła atmosfera i perfekcyjna organizacja sprzyjała sportowej rywalizacji. Wyniki w załączniku.

Internet dla wykluczonych - gm. Pniewy

Internet dla wykluczonych

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu internetowemu - Internet dla najbiedniejszych mieszkańców gminy Pniewy szansą rozwoju regionu." Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki"

 

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W projekcie uczestniczyły osoby niepełnosprawne, rodziny o niskich dochodach, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wpłynie się na aktywizację społeczną, ekonomiczną i zawodową tej grupy, zmniejszenie poziomu bezrobocia. Grupę tę stanowią gospodarstwa domowe pozbawione możliwości dostępu do Internetu. Większość z tych gospodarstw w chwili obecnej nie tylko nie stać na Internet, ale wręcz nie stać na komputer. Dzięki realizacji projektu150 gospodarstw domowych z terenu gminy Pniewy zostało wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu

   

Pielgrzymi w gminie Pniewy

Pielgrzymka na Jasną Górę


W sierpniu 2015 roku z wielu polskich miast wyruszyły piesze pielgrzymki na Jasną Górę, do Częstochowy docierają na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które obchodzone są 15 sierpnia. Święto nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej - tego dnia odbywa się święcenie kwiatów i ziół.

Do Gminy Pniewy Warszawska Piesza Pielgrzymka dotarła 7 sierpnia. Mieszkańcy, radni i sołtysi czynnie uczestniczyli w przygotowaniach posiłków dla strudzonych  pątników. Ze stolicy do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymowały osoby świeckie, niepełnosprawni, ich rodziny, duchowni, a także różne grupy zawodowe oraz wiekowe. Trasa pielgrzymki z Warszawy wynosi ok. 290 km i wymaga przejścia ok. 35 km dziennie.

Wójt Gminy Pniewy pragnie serdecznie podziękować radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom Gminy Pniewy za przywitanie pielgrzymów oraz przygotowanie dla nich ciepłych posiłków.

 

Realizacja inwestycji w gm. Pniewy

Gmina Pniewy konsekwentnie realizuje swoje zadania inwestycyjne. W ostatnich tygodniach sukcesywnie dostarczany jest tłuczeń na drogi gminne, do 30 sierpnia dowieziono 6252 ton. Wielkość ta pozwoliła utwardzić około 8 kilometrów dróg. Położono 565 mb nawierzchni asfaltowe na drodze Załęże duże-Kornelówka. Inwestycja powyższa już została odebrana. Zakończono także układanie nawierzchni emulsyjno – grysowej wraz z podbudową na drogach w miejscowościach Przykory na długości 800 mb, Jurki-Przęsławice na długości 734 mb oraz w Woli Grabskiej 550 mb. W trakcie realizacji jest obecnie układanie nawierzchni emulsyjno – grysowej na drodze w Wilczorudzie – Parceli 635 mb i w Michrowie-Stefowie ponad 300mb.

Zakończono przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kruszew- Kruszewek nawierzchnię położono na 971 metrach.

Gmina ogłosiła przetargi na położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze do Jeziory oraz na utrwalenie nawierzchni emulsją i grysem kamiennym na drogach w miejscowościach Kocerany, Dąbrówka-Daszew, Kolonia Jurki-Przęsławice, Kruszew-Wola Pniewska i w Cychrach.

 

Gmina także starannie przygotowała swoje szkoły i punkty przedszkolne do rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego. Dyrektorzy i nauczyciele z niecierpliwością czekają na pierwszy dzwonek. W naszych punktach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Górna Jeziorka nie brakuje miejsc dla naszych najmłodszych mieszkańców.

Noc Świętojańska 2015 w Pniewach

20 czerwca odbyła się X Noc Świętojańska w Gminie Pniewy. Jest to impreza organizowana rokrocznie w formie rodzinnego pikniku. Najmłodsi mieszkańcy Gminy pod przewodnictwem p. prezesa Stowarzyszenia Górna Jeziorka Apoloniusza Stawickiego dzielnie wmaszerowali na scenę i swoimi występami oczarowali publiczność. Zasłużyli na ogromne brawa i uznanie ze strony widowni. Następnie na scenę weszły dzieci ze szkół podstawowych, ich talenty artystyczne gromko nagrodziła publiczność. Wielkie brawa i serdeczne podziękowania ze strony Wójta Gminy za ogromne zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie każdego występu dla dzieci i nauczycieli.    Po części artystycznej Pan Wójt Wiesław Nasiłowski i Przewodnicząca Rady Gminy Kinga Dominiak przywitali przybyłych gości, powitali zgromadzonych uczestników pikniku W tym roku gwiazdą festynu był „Cliver muzyka disco polo rozbrzmiewała nad zalewem w Osieczku przez 1 godzinę a uczestnicy zabawy bawili się w jej rytm.

Jak zwykle punktem kulminacyjnym każdej Nocy Świętojańskiej tak i w tym roku był pokaz sztucznych ogni i puszczanie wianków, jak co roku efekty były wspaniałe. Miliony iskierek rozświetliły niebo i w tym czasie mieszkanki naszej gminy i nie tylko na nasz wspaniały zalew wypuściły wianki.

Uczestnicy festynu bawili się wyśmienicie. Dla najmłodszych była moc darmowych atrakcji, ustawione były dmuchane zabawki (pałac ze zjeżdżalnią), eurobungy , wata cukrowa,malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków i wiele innych Starsi mogli bawić się do godz. 12. w rytmie muzyki puszczanej przez DJ-a Zielonego.

Wójt Gminy Pniewy  serdecznie dziękuje pracownikom którzy byli odpowiedzialni za organizacje oraz przebieg imprezy oraz wszystkim uczestnikom zabawy  za stworzenie miłej, rodzinnej, kulturalnej i bezpiecznej atmosfery podczas trwania pikniku.

Lista sponsorów:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego BIOWET

Bank Spółdzielczy w Grójcu

Pepsi Cola General Bottlers Poland

Ferrero Polska

Fundacja Rzeki Jeziorki

Pan Aleksander Grzeszczyk

 

Pan Tadeusz Feliksiak


 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image