Okolica
  • Kryminałki
  • LGD
  • Sport
  • Stowarzyszenie Warka
  • Ochrona Zdrowia

Ogłoszenia drobne

Wynajem lokalu - Białobrzegi

Wynajem lokalu - Białobrzegi

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA BIAŁOBRZEGI, KRAKOWSKA 4A 260 M2 Bardzo dobra lokalizacja.... Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

2016-12-15 10:51:13 - 741 Odsłon

Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia ze Starej Wsi Władysław Piątkowski Wójt Gminy Belsk Duży wziął udział w Pierwszym Spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie, które odbyło się 9 grudnia 2016 roku w sali świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.  W spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których byli min. Renata Ostatek Sekretarz Urzędu Gminy, Skarbnik Joanna Ciamarczan oraz Andrzej Kuligowski Sołtys Starej Wsi. Było ono okazją do wspólnego połamania się opłatkiem. Życzenia złożyła gościom Prezes Stowarzyszenia Iwona Klaus, a także w imieniu…

Czytaj więcej...

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

2016-12-15 10:28:45 - 804 Odsłon

Wielki sukces Mateusza Błońskiego - ucznia kl. II a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Bardzo nas cieszy, kiedy uczniowie osiągają wysokie wyniki w  konkursach, zawodach sportowych, przeglądach czy w innych formach rywalizacji. Świadczy to o dobrej pracy wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Sukces każdego ucznia jest sukcesem prowadzącego go nauczyciela i całej szkoły. Nasi uczniowie dostarczają nam wielu powodów do dumy! Mateusz Błoński – uczeń klasy II a został laureatem XIV edycji konkursu ekologicznego "Czystym powietrzem…

Czytaj więcej...

Przetarg - Brzostowiec 25.04.16

 

OG Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica:

1. IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Brzostowiec gm. Mogielnica , dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr KW 80256

dz. nr 254/2 o pow. 0,63ha-nieruchomość rolna

klasy gruntu:;RIVb-0,36ha, RV-0,21ha, N-0,05ha

Cena wywoławcza wynosi 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Wadium w wysokości 1.500,00zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Przeznaczenie przedmiotowej działki w planie zagospodarowania przestrzennego stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów .

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. o godz. 9 30 w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 

2. IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych :

we wsi Brzostowiec gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00065512/9

dz. nr 79/27 o pow. 568m² cena wywoławcza - 20.300,00zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych w tym podatek VAT 3.795,93zł)

Wadium w wysokości 2.100,00 zł

dz. nr 79/30 o pow. 561m² , cena wywoławcza - 19.400,00zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych w tym podatek VAT – 3.627,24zł)

Wadium w wysokości 1.940,00 zł

 

dz. nr 79/31 o pow. 561m² cena wywoławcza - 16.610,00zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych w tym podatek VAT 3.105,94zł)

Wadium w wysokości 1670,00 zł

dz. nr 79/32 o pow. 568m² cena wywoławcza - 15.700,00zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych w tym podatek VAT 2.935,77zł)

Wadium w wysokości 1.570,00 zł

Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. o godz. 10 30 w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 

3. X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych :

 

we wsi Brzostowiec gm. Mogielnica dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00065512/9

 

 

dz. nr 79/33 o pow. 857m² , cena wywoławcza - 23.350,00zł brutto ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych w tym podatek VAT – 4.366,26zł)

Wadium w wysokości 2.340,00zł

 

dz. nr 79/34 o pow. 707m² cena wywoławcza - 19.700,00 zł brutto ( słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych w tym podatek VAT 3.683,74zł)

Wadium w wysokości 1.970,00 zł

 

dz. nr 79/36 o pow. 857m² cena wywoławcza - 23.350,00 brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych w tym podatek VAT 4.366,26)

Wadium w wysokości 2.340,00 zł

 

Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art.14 ust.7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla nieruchomości wydana jest decyzja 49/2011 o warunkach zabudowy zgodnie z którą jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. o godz. 12 00 w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Biała Rawska filia Mogielnica

98 9291 0001 0110 6703 2000 0010

 

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 20 kwietnia 2016r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej : dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

 

 

Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może odwołać przetarg z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica bip.mogielnica.pl

Przetargi w dniu 5.07.2013r 30.10.2013r i 30.12.2013r, 16.05.2014r.10 lipca 2014r., 7 października 2014r.,27 listopada 2014r., 27 marca 2015r. i 15 maja 2015r., 4 września 2015r. ,5 listopada 2015r. oraz 20 stycznia 2016r. zakończyły się wynikiem negatywnym

 

 

dr Sławomir Chmielewski

 

 

Mogielnica, dnia 24 marca 2016r.

Nieruchomość do sprzedaży - Świdno

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1774)

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości :

 

 

1. Świdno gm. Mogielnica , dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00002167/1

 

Nieruchomość rolna nr 428 o pow. 0,29 ha

 

Cena nieruchomości wynosi 7.515,00 zł ( słownie: siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych).

 

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wymagane jego sporządzenie na podstawie art. 14 ust.7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .Przeznaczenie przedmiotowej działki stwierdza się na podstawie stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów.

Zbywana nieruchomość stanowić będzie powiększenie sąsiedniej działki w celu poprawy jej zagospodarowania.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1,Rynek 11 i ul. Rynek15 w dniach od 25 marca 2016r. do 15 kwietnia 2016r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 48/66352149 lub 48/6635211.

 

Mogielnica, dnia 24.03.2016r .

 

 

dr Sławomir Chmielewski

Konkurs Recytatorski - Mogielnica'16

Konkurs Recytatorski

23 marca 2016 roku w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy odbyły się eliminacje gminne XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego oraz XXXIX Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Publiczność tworzyli rodzice, nauczyciele oraz rodzeństwo młodych recytatorów. Uczniowie zaprezentowali wiersze i polską prozę. Jury w składzie: Irena Kołdra, Hanna Skoczek i Agnieszka Mosionek po wysłuchaniu wszystkich uczestników wybrało najlepiej recytujących uczniów, którzy będą reprezentować gminę Mogielnica w dalszych eliminacjach. Kolejny etap przesłuchań, na szczeblu powiatowym odbędzie się w 31 marca 2016 roku. Kwalifikację do eliminacji powiatowych XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymali: w kategorii wiekowej 5-6 lat, przedszkola i klasy "0" Tymon Lewandowski, w kategorii wiekowej 7-11 lat, szkoły podstawowe Aleksander Dudek oraz Julia Dziumak, w kategorii wiekowej 12-13 lat, szkoły podstawowe Jan Kwapis i Julia Kuligowska, w kategorii gimnazjum Jan Sadowski i Martyna Ruta. W eliminacjach powiatowych XXXIX Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" wystąpią: w kategorii szkoły podstawowe, klasy I-III Bartłomiej Kaczorek, w kategorii szkoły podstawowe, klasy IV-VI Katarzyna Brodzik, Zuzanna Szymaniak oraz Olimpia Omen. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w tegorocznych konkursach recytatorskich oraz życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wyższego szczebla.

Życzenia Wielkanocne'16 - Mogielnica

Życzenia Wielkanocne 2016 - gmina Mogielnica

Spotkanie sadownicze - 4.04.2016

Związek Sadowników RP o/Mogielnica zaprasza na spotkanie sadownicze

w dniu 4 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17:00

w Biurze Rady Miejskiej w Mogielnicy.

 

Tematy spotkania, które przedstawi Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP, Poseł na Sejm:

1. Rejestracja chłodni jakie skutki dla sadowników.

2. Działania PROW w tym działanie 126.

3. Obecna sytuacja na rynku, jakie perspektywy handlu owocami?

4. Zmiany w zatrudnieniu pracowników sezonowych z tym z Ukrainy zaostrzenie przepisów.

5. Rozporządzenie Komisji Europejskiej pod kątem wycofania 70 substancji aktywnych w środkach ochrony roślin (Kaptan, Randap).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich producentów owoców z gminy Mogielnica do dyskusji o sprawach ważnych dla każdego z nas.

 

Po spotkaniu odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Związku Sadowników RP o/Mogielnica ok. godziny 18:00.

 

 

 

 

Związek Sadowników RP o/Mogielnica

Dzień Kobiet w Mogielnicy

7 marca 2016r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury w Mogielnicyodbył się koncert z okazji Dnia Kobiet pt. "Baby! Ach te Baby". Aktorzy krakowskiej sceny teatralnej przedstawili widowni wspaniałe piosenki Agnieszki Osieckiej, Edith Piaf, Mariana Hermana, Piwnicy pod Baranami połączone z pełną humoru konferansjerką i tekstami kabaretowymi. Włączona do wspólnej zabawy publiczność co chwilę nagradzała występujących brawami. W sztuce wystąpili: Kinga Kaczor, Katarzyna Chlebny, Karol Śmiałek oraz Paweł Pierzchała. Wszystkim Kobietom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia.


Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image