Okolica
  • Kryminałki
  • LGD
  • Sport
  • Stowarzyszenie Warka
  • Ochrona Zdrowia

Ogłoszenia drobne

Wynajem lokalu - Białobrzegi

Wynajem lokalu - Białobrzegi

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA BIAŁOBRZEGI, KRAKOWSKA 4A 260 M2 Bardzo dobra lokalizacja.... Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

Spotkanie Wigilijne w Starej Wsi

2016-12-15 10:51:13 - 741 Odsłon

Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia ze Starej Wsi Władysław Piątkowski Wójt Gminy Belsk Duży wziął udział w Pierwszym Spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie, które odbyło się 9 grudnia 2016 roku w sali świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.  W spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których byli min. Renata Ostatek Sekretarz Urzędu Gminy, Skarbnik Joanna Ciamarczan oraz Andrzej Kuligowski Sołtys Starej Wsi. Było ono okazją do wspólnego połamania się opłatkiem. Życzenia złożyła gościom Prezes Stowarzyszenia Iwona Klaus, a także w imieniu…

Czytaj więcej...

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

Wielki sukces Mateusza Błońskiego

2016-12-15 10:28:45 - 804 Odsłon

Wielki sukces Mateusza Błońskiego - ucznia kl. II a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Bardzo nas cieszy, kiedy uczniowie osiągają wysokie wyniki w  konkursach, zawodach sportowych, przeglądach czy w innych formach rywalizacji. Świadczy to o dobrej pracy wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Sukces każdego ucznia jest sukcesem prowadzącego go nauczyciela i całej szkoły. Nasi uczniowie dostarczają nam wielu powodów do dumy! Mateusz Błoński – uczeń klasy II a został laureatem XIV edycji konkursu ekologicznego "Czystym powietrzem…

Czytaj więcej...

VI przetarg ustny - Izabelin

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Mogielnica:

 

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościpołożonej we wsiIzabelin gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/0001597/2

 

Nieruchomość niezabudowana nr 59/2 o pow. 1059 m²

 

Cena wywoławcza wynosi 37.110,00zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych brutto w tym VAT 6.939,27zł)

Wadium w wysokości 3.800,00zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 59/2 położona w Izabelinie znajduje sią na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol planu A.2.4.MN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2016. o godz.1030 w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Biała Rawska filia Mogielnica

98 9291 0001 0110 6703 2000 0010

 

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 24 października 2016r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej : dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

 

Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może odwołać przetarg z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica bip.mogielnica.pl

Przetarg w dniu 13 maja 2015r., 1 .09.2015r. , 6.11.2015r. , 22.01.2016r. i 31.03.2016r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

dr Sławomir Chmielewski

 

 

Mogielnica, dnia 15 września 2016r.

IV Przetarg ustny - Borowe

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

o g ł a s z a

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Nieruchomość zabudowana nr 746/2 o pow. 1244m2położona we wsi Borowe gm. Mogielnica , dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00056870/0.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie posiada żadnych zobowiązań.

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie nieruchomości stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów.

 

Cena wywoławcza wynosi 38.820,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych)

Wadium w wysokości 3.900,00zł

 

Na działce znajduje się budynek wybudowany w stanie surowym bez stolarki drzwiowej, stolarka okienna uszkodzona, , okna kwalifikują się do wymiany, bez tynków, posadzek, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, ściana zewnętrzna w części do wymiany - uszkodzona(wybita),brak wewnątrz w części ścian działowych, dach posiada przecieki – wymaga naprawy, pomieszczenia w budynku niefunkcjonalne kwalifikują się do przebudowy.

Powierzchnia zabudowy 182,95m2, powierzchnia użytkowa 529,00m2, kubatura budynku 2100,00m3.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2016r. o godz. 930 w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy i Miasta

Mogielnica :

BS Biała Rawska filia Mogielnica

98 9291 0001 0110 6703 2000 0010

do dnia 24 października 2016r.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

 

Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może odwołać przetarg z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica bip.mogielnica.pl

Przetargi w dniu 6 listopada 2015r., 27 stycznia 2016r. i 22 marca 2016r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Mogielnica, dnia 15.09.2016r.

 

 

dr Sławomir Chmielewski

II Rokowania - Wężowiec

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica ogłasza

II ROKOWANIA

 

po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogielnica położonej w miejscowości :

 

 

Wężowiec gm. Mogielnica - zapisana w KW RA1G/00046883/1

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 141/2 o pow. 2,0187 ha

nr 142/4 o pow. 2,7738 ha

nr 143/4 o pow. 1,0590 ha

(składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną przynależną do składowiska)

 

Cena wywoławcza wynosi 469.200,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

 

Zaliczka w kwocie 47.000,00zł (słownie : czterdzieści siedem tysięcy złotych).

 

Na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 141/2, 142/4 i 143/4 o łącznej powierzchni 5,8515ha znajduje się składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną przynależną do składowiska. Nieruchomość posiada ogrodzenie wykonane z siatki Handlowej na słupkach prefabrykowanych, uzbrojona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną, alarmową. Na terenie składowiska dla jego obsługi wybudowano następujące obiekty i budowle: kwatera do składowania odpadów o pojemności 80850 m3 , na dzień 31 sierpnia wypełniona w 50%, budynek administracyjno - socjalny parterowy wolnostojący o powierzchni zabudowy 42,92 m2 ,budynek wyposażony w urządzenia potrzebne do eksploatacji składowiska tj. waga elektroniczna 30T, do określenia ilości odpadów dowożonych na składowisko, hydrofornia, sprężarka. W budynku została wydzielona część socjalna dla zatrudnionych pracowników( pomieszczenia biurowe do celów ewidencji i kontroli przywożonych odpadów, aneks śniadaniowy, umywalka z w.c., szatnia).

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja sanitarna , energia elektryczna ; dla zaopatrzenia w wodę została wykonana studnia głębinowa o głębokości 40mb, ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego o poj. 10 m3 , drogi i place na terenie składowiska wykonane są z płyt betonowych prefabrykowanych.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i Miasta w Mogielnicy nr XXIV/135/95 z dnia 8.12.1995r. Zgodnie z planem działki znajdują się na terenach lasów ( symbol planu 34.10.RL) i na terenach rolnych (symbol planu 34.17.RL).

 

Rokowania odbędą się w dniu 1 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 

1. Pisemne złożenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertachw sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1 do dnia 28 listopada 2016r. do godz. 15-tej

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- własnoręczny podpis

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

 

II Rokowania - 1 grudnia 2016r. o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wężowiec gm. Mogielnica ( składowisko odpadów )

 

 

2. Zaliczkę w w/w kwocie należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Biała Rawska filia Mogielnica

98 9291 0001 0110 6703 2000 0010

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 28 listopada 2016r. zaliczka znajdowała się na rachunku organizatora rokowań .

 

3.Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwa, posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

 

Szczegółowe warunki przeprowadzania rokowań zawarte zostaną w regulaminie rokowań.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może odwołać rokowania z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia rokowań.

Ogłoszenie o rokowaniach zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica bip.mogielnica.pl

Przetargi z dnia 25 czerwca 2015r, 15 września 2015r. i 11 grudnia 2015r. oraz rokowania w dniu 28 kwietnia 2016r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

dr Sławomir Chmielewski

 

Mogielnica, dnia 19 września 2016r.

Podziękowanie dla sponsorów

Komitet organizacyjny Dożynek w Borowem pragnie serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie.

Refresco Sp. z o. o.

Dohler Sp. z o. o.

Bank Spółdzielczy Biała Rawska

Bank Spółdzielczy Piaseczno

EWMAJ Jędrzejczyk i Spółka Sp. Jawna

Piotr Wolszakiewicz

ARED Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Stanisław Stępniewski

Zakład Usługowo-Handlowy na Rzecz Rolnictwa Stanisław Kępka

Wiesław Latoszek

Skup owoców POL-WIT Andrzej Bitner

P.H.U. MAK-MET Andrzej Kozdra 

Apteka Alma Dobrowolska Anna

OLA Sp. o. o. Producent Ciastek, Wafli i Pierników

Piekarnia Wilewscy Mariusz i Joanna Wilewscy

Piekarnia Cukiernia Smoleń 

Orzechowski Wojciech Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 

Kamil Dudek Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

Sklep spożywczo-przemysłowy Kowalscy

Ferrero Polska Sp. z o. o.

Gospodarstwo rolne Piotr i Katarzyna Gątarek

Mirosław Ostasz

MARTIKO Beauty&Spa

70 lat LO w Mogielnicy

70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy  -  V Zjazd Absolwentów - 15 października 2016

Mogielnickie pożegnanie lata 2016

Pożegnanie Lata 2016

Kolejne lato za nami, 27 sierpnia 2016r. przy terenie rekreacyjnym nad zalewem w Mogielnicy odbył się koncert kończący tegoroczne wakacje w Gminie Mogielnica. Widowisko rozpoczęło się występem dla dzieci przygotowanym przez agencję "EduArtis". Gry i zabawy prowadzone przez animatorów skupiły przy scenie najmłodszych uczestników imprezy. Następnie pokaz swych umiejętności zaprezentowała grupa taneczna "Trzpioty" z Mogielnicy, która w tym roku zajęła III miejsce w II Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych w Radoszycach. Nie mogło zabraknąć orkiestry z Mogielnicy która od lat uświetnia imprezy okolicznościowe w Gminie. Główną gwiazdą wieczoru był zespół "Loka". Starym zwyczajem Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wspiera i promuje zespoły muzyczne i artystów z terenu Gminy Mogielnica, więc nie mogło zabraknąć takich zespołów jak Comodore, który zakończył imprezę zabawa taneczną.


 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image